Land Art ศิลปะบนผืนนาบุรีรัมย์ โดย อ.ปุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อีกหนึ่งสีสัน ของ บุรีรัมย์ Land Art วิถีชีวิตชาวนา : ช่วงนี้หลายท่านขับรถบนทางหลวง226 สาย บุรีรัมย์-สุรินทร์ ช่วงบริเวณ บ.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ อาจจะสงสัยว่าทำไมชาวนายืนอยู่กลางทุ่งทั้งวันทั้งคืน แถมมียุ้งข้าวด้วย ทั้งหมดนี้เป็นงานศิลปะของ อ.ปุ้ย ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่นำความสวยงามมาสู่ผืนนาบุรีรัมย์..ช่วยกันเติมชีวิตชีวาให้กับบุรีรัมย์ของเรา


แสดงความคิดเห็น