เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

เปิดสถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับปี 2561 มกราคม-กรกฎาคม มียอดผู้โดยสารแวะเวียน เดินทางมาใช้บริการผ่านท่าอากาศยานบุรีรัมย์จำนวนกว่า 189,089 คน ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีอัตราการเติบโตขยายตัวต่อเนื่อง โดยผู้โดสารชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้บริการสายการบินต่างๆ ที่ให้บริการในเส้นทางกรุงเทพ(ดอนเมือง) -บุรีรัมย์-กรุงเทพ(ดอนเมือง) จำนวนกว่าวันละ 10 เที่ยวบินไป-กลับ โดยมี 2 สายการบินให้บริการประจำในเส้นทางนี้คือ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งคาดการว่าภายในปีนี้จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 250,000 – 300,000 คน เนื่องจากปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto GP 2018 ในเดือนตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้

เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์
เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์
เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์
เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์
เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์
เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์
เปิดสถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน

แสดงความคิดเห็น