เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียนจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา มีการประกวดเทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

(11 ก.ค.61) นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เทศบาลร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 นี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยภายในงานจะมีขบวนแห่เทียนจาก 6 คุ้มวัด ประกอบด้วย

วัดกลาง(พระอารามหลวง) ,

วัดหนองไผ่น้อย ,

วัดธรรมธีราราม ,

วัดหนองตราดน้อย ,

วัดทักษิณาวาส

และวัดอินทรวนาราม

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

ที่ส่งเข้าร่วมประกวดไปรวมกัน ที่บริเวณถนนรมย์บุรี 200 ปี หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จากนั้นช่วงเช้า จะเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล ไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนหน้าสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

"การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ มีการประกวดเทียนพรรษา และประกวดขบวนแห่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และกระตุ้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วย จึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย”

นายกมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีขบวนฟ้อนรำศิลปะพื้นบ้าน การประกวดประดับตกแต่งต้นเทียน การประกวดขบวนแห่ การแสดงดนตรี ส่วนในช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมหรสพสมโภชน์ให้ชมฟรีตลอดทั้งคืนด้วย "ขณะที่คุ้มวัดต่างๆ ก็ได้เร่งประดับตกแต่งต้นเทียน เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก โดยในปีนี้การตกแต่งขบวนรถและต้นเทียนพรรษา จะเน้นแกะสลักเป็นองค์เทพ หรือตัวละครต่างๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องราวในพุทธประวัติ โดยจะไม่มีการแกะสลักต้นเทียนล้อเลียนบุคคลทางการเมืองหรือสังคม เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี”

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

สุรชัย พิรักษา สวท.บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น