รมว.คมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจตรวจสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยมี นายสมชัย ชูณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 และนายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้สั่งการให้กรมทางหลวง ปรับปรุงพื้นผิวทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสะพาน ทาสีสะพานให้สวยงาม ติดตั้งหลังคาบริเวณบันไดขึ้น – ลง และติดตั้งราวรั้วไม่ให้คนเดินข้ามถนนระดับพื้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจะเกิดจากการเดินข้ามถนน

ข่าวโดย นายปราโมทย์ บุตรศรี
ภาพโดย นางสาวประไพจิตร โภชน์พันธุ์

รมว.คมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

รมว.คมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

รมว.คมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

รมว.คมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

รมว.คมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

รมว.คมนาคม ตรวจสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

แสดงความคิดเห็น