ฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 30 ปี รองผู้ว่าบุรีรัมย์ ถกชลประทาน การประปา เตรียมรับมือสถานการณ์

ฝนตกที่บุรีรัมย์น้อยที่สุดในรอบ 30 ปี รองผู้ว่าบุรีรัมย์ ถกชลประทาน การประปา และ ปภ. ติดตามเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

(17ต.ค.2561) นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยฝนหลวง การประปา ชลประทาน เกษตร อุตสาหกรรม นายอำเภอทุกอำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ ถึงมาตรการการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยข้อมูลล่าสุด พบว่า แหล่งน้ำดิบในการทำประปา 5 แห่ง ประกอบด้วย การประปาสาขานางรอง สาขาละหานทราย สาขาสตึก สาขาลำปลายมาศ และ สาขาบุรีรัมย์ ยังคงมีปริมาณน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาได้ถึงเดือนมกราคม 2562 เท่านั้น ในขณะที่สาขาบุรีรัมย์ วางแผนเติมผันน้ำดิบจากลำมาศมาที่ห้วยจระเข้มาก เพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบอยู่ในระดับที่น่าไว้วางใจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดบุรีรัมย์จะได้ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด และอย่าเพิ่งปลูกพืชในฤดูแล้งในช่วงนี้ จนกว่าจะมีปริมาณน้ำอื่นมาเติมอย่างเพียงพอ ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนส่วนประชาชนที่มีความประสงค์จะขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ของตนเอง สามารถเขียนคำร้องขอเจาะพร้อมหลักฐาน และ ค่าคำขอ 10 บาท ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาต เพื่อออกใบอนุญาตขอเจาะน้ำบาดาล โดยมีค่าธรรมใบอนุญาตเจาะ 500 บาท ใช้ระยะเวลาจากการออกสำรวจไม่เกิน 1 เดือนสำหรับการคาดหมายสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในปีนี้ของทุกอำเภอต่ำกว่าปริมาณค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี เนื่องจากไม่มีฝนตกเป็นปริมาณมากและต่อเนื่องยาวนานพอที่จะมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งตรงกับข้อมูลการกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ของชลประทาน และในช่วงหลังจากเดือนตุลาคมนี้ไป คาดว่าไม่น่าจะมีพายุหรือฝนตกที่มาเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่มากกว่านี้

ฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 30 ปี รองผู้ว่าบุรีรัมย์ ถกชลประทาน การประปา เตรียมรับมือสถานการณ์

ฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 30 ปี รองผู้ว่าบุรีรัมย์ ถกชลประทาน การประปา เตรียมรับมือสถานการณ์

ฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 30 ปี รองผู้ว่าบุรีรัมย์ ถกชลประทาน การประปา เตรียมรับมือสถานการณ์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น