บุรีรัมย์นายอำเภอเมืองนำกำนัน ผญบ. 18 ตำบลปฏิญาณตนและทำ MOU ลดเลิกเหล้าเป็นอำเภอต้นแบบ

บุรีรัมย์นายอำเภอเมืองนำกำนัน ผญบ. 18 ตำบลปฏิญาณตนและทำ MOU ลดเลิกเหล้าเป็นอำเภอต้นแบบ

      นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 ตำบลกว่า 100 คน ร่วมปฏิญาณ และลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

      (2 ส.ค.61) เครือข่ายประชาคมลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอเมือง และสาธารณสุขอำเภอ จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง โดยมีนายเกรียงไกร กิริวรรณ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมประกอบพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และผู้นำทุกตำบล เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอำเภอต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10  และลดปัจจุบันเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในอีกทางหนึ่งด้วย 

      นายเกรียงไกร  กิริวรรณา  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมปฏิญาณตน และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อหวังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ทั้งเพื่อสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ตลอด 3 เดือนด้วย  ซึ่งการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรม และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ในอีกทางหนึ่งด้วย
                                        ที่มาข่าว : สุรชัย พิรักษา/สวท..บุรีรัมย์

ภาพโดย..สุเทพ พันธุระ

บุรีรัมย์นายอำเภอเมืองนำกำนัน ผญบ. 18 ตำบลปฏิญาณตนและทำ MOU ลดเลิกเหล้าเป็นอำเภอต้นแบบ

บุรีรัมย์นายอำเภอเมืองนำกำนัน ผญบ. 18 ตำบลปฏิญาณตนและทำ MOU ลดเลิกเหล้าเป็นอำเภอต้นแบบ

บุรีรัมย์นายอำเภอเมืองนำกำนัน ผญบ. 18 ตำบลปฏิญาณตนและทำ MOU ลดเลิกเหล้าเป็นอำเภอต้นแบบ

บุรีรัมย์นายอำเภอเมืองนำกำนัน ผญบ. 18 ตำบลปฏิญาณตนและทำ MOU ลดเลิกเหล้าเป็นอำเภอต้นแบบ

แสดงความคิดเห็น