ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนตลาดชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตลาดชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

OTOP นวัตวิถี ก็คือการนำเอานวัตกรรม ภูมิปัญญาตามแนวทางของชุมชนมาเป็นแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ได้ใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญมาโดยตลอดอยู่แล้ว ประกอบกับการมีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีอารยธรรมขอมโบราณ มีการท่องเที่ยวด้วยกีฬา การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอารยธรรม ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชนมั่งมี ศรีสุข ด้วยนวัตกรรมชุมชนเอง ตามแนวทาง OTOP นวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนตลาดชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนตลาดชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนตลาดชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนตลาดชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น