จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัยและนานาชาติ

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัยและนานาชาติ เสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา

(02 ส.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานเทศการบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์และนานาชาติ ที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ได้บริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย ตลอดทั้งขยายตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการสร้างรายได้และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตและเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา

ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยเกษตรปลอดภัย อาหารดีเด่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ Business Matching กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน มีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 223 ราย อาทิ อาหารเครื่องดื่ม สินค้าเกษตร สมุนไพร ผ้า เครื่องประดับ และอื่นๆอีกมาก

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัยและนานาชาติ

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัยและนานาชาติ

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัยและนานาชาติ

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัยและนานาชาติ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น